Akdeniz İhracatçı Birlikleri Olarak Paydaşı Olduğumuz Mersin Tim-Teb Girişim Evi Yeni Dönem Girişim Hızlandırma Programı Başvuruları Başlamıştır

 

 

Mersin TİM TEB Girişim Evi Yeni Dönem Girişim Hızlandırma Programı Başvuruları Başladı!

 

Girişim fikirleriniz “Start Up” programı ile hayata geçiyor

İş fikrini girişime dönüştürmeyi başarmış ve şirketleşme sürecini yeni tamamlamış olan girişimcilerimiz için kuluçka programımız “Start Up” programı kapsamında destekler veriyoruz. Tanımlı ürün/hizmet geliştirme çabası içerisinde olan, AR&GE faaliyetleri gerçekleştirmenin yanı sıra ilk satış çabalarında da bulunan, cirosu 500 bin TL'yi aşmayan işletmelere ürün segmentasyonlarının belirlenmesi, doğru müşteri kitlesinin tespiti ve nakit akışı sağlanması konularında danışmanlık sağlıyoruz. Pazarlama, satış, insan kaynakları yönetimi gibi işletme faaliyetlerinin yönetilmesi ve tanımlı hale getirilmesine destek oluyoruz.

Danışmanlık Hizmet İçeriği:

Start up firmalarına gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmetleri 3 haftada bir yapılacak olan birebir görüşmeler ile sağlanacak, toplamda 5 görüşme gerçekleştirilecektir.

Girişimci ve iş fikrinin analiz edileceği ve mevcut durumunun değerlendirileceği ilk görüşme sonrasında aşağıdaki konu başlıklarında iyileştirilmesi gereken noktalar tespit edilerek girişimci ile birlikte geliştirilmesi sağlanacaktır.

  • Girişimci Ekip ve İş Fikri Özellikleri
  • İş Ve Operasyon Modeli Analizi
  • Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi
  • Finansal Yapı Analizi

 Start Up Programı Başvuru

 

-Teknoloji firmaları “Level Up” programı ile hızlanıyor

 Büyüme çabası içinde olan cirosu 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında olan teknolojik firmalar için ise bir hızlandırma programı olan “Level Up” programını uygulamaya aldık.

Ürün ve hizmet geliştirme faaliyetlerinin büyük bir kısmını tamamlayan, ticari bir ürüne sahip, gelir akışı başlamış, sahip olduğu müşterileri sürekli müşteri haline getirmeye çalışarak rekabet ortamında tutunma çabasındaki teknolojik firmaları Level Up programında değerlendiriyoruz. Bu aşamada girişimcilerin büyüme planları doğrultusunda insan kaynağı ve yeni yatırımlar gerçekleştirmeleri, yeni müşteri kazanımları sağlamaları gerekiyor. Bu doğrultuda TİM - TEB Girişim Evi çatısı altında girişimcilerin, yeni müşteri ve yeni pazarlara açılması ile birlikte ciro artışı sağlaması için özel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Danışmanlık Hizmet İçeriği:

Level up firmalarına gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmetleri ayda 1 bir yapılacak olan birebir görüşmeler ile sağlanacaktır. Seçilen Level Up firmalarına gerçekleştirilecek olan  “TEKNOLOJİ ODAKLI  ŞİRKETLERDE STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ ” eğitimi sonrasında 5 birebir görüşme yapılacaktır.

Level Up seviyesindeki firmalara satış ve pazarlama çalışmalarında temel hedeflerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda planlama yapılması, rekabete yönelik önlemlerin geliştirilmesi,  ürün ve hizmetleri hedef kitleye ulaştırma metotlarının belirlenmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti verilerek stratejik pazarlama planı oluşturulması sağlanacaktır.

Level Up Programı Başvuru

 

-Grow Up İle Teknoloji Firmaları Yurt Dışına Açılıyor 

 

Türkiye'de pazarını oturtmuş ancak dünyaya açılmak isteyen teknolojik firmalar için de Tekno Set Up modelinin son ayağı olan “Grow Up” programı ile büyüme sürecine girmiş firmalara stratejik yönetim anlamında destekler sunuyoruz. Bu programda cirosu 5 milyon TL üzeri teknoloji firmalarının geniş dağıtım kanalları ve farklı müşteri grupları ile iş yapan, ürün ve hizmet geliştirme faaliyetleri gerçekleştiren, insan kaynağı, makine ekipman yatırımları için kaynak ayıran, örgütsel ve finansal yapılanmayı planlayan firmalar haline gelmesi için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Danışmanlık Hizmet İçeriği:

Grow up firmalarına gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmetleri ayda 1 bir yapılacak olan birebir görüşmeler ile sağlanacaktır. Seçilen Grow Up firmalarına gerçekleştirilecek olan  “Stratejik Planlama ve Büyüme Yönetimi” eğitimi sonrasında 4 birebir görüşme yapılacaktır. Firmaların mevcut durum analizinin yapılacağı ilk görüşme sonrasında firmalar ile aşağıdaki konular çalışılacaktır.

-Pazarlama yönetimi, üretim ve operasyon modeli strateji netleştirme firma çalışması

- Finansman yönetimi, yönetim modeli strateji netleştirme firma çalışması

- Büyüme planı finalizasyon çalışması

Grow Up Up Programı Başvuru  

 

Programlar ile birlikte sağlanan destekler.

Tanıtım/Müşteri / Yatırımcı Desteği

- Müşteri bulma

- Girişim/Girişimci için tanıtım desteği

- Network desteği

- Yatırımcı buluşmaları

6 aylık kamp süreci sonunda başarılı olan girişimciler, TEB Melek Yatırım Platformu yatırımcıları ve TİM üyesi sanayiciler ile tanışma imkanı bulmakta böylece projelerine yatırım ve müşteri bulma imkanına erişmektedir. Ayrıca TEB'in destekleri ile TİM'in  düzenlediği uluslararası konuşmacıların katılıp her yıl binlerce kişinin izlediği İnovasyon Haftası etkinliklerinde yer alma ve TİM Yurt Dışı Ticaret Heyetleri ile birlikte iş görüşmelerine katılma imkanı sağlanmaktadır.

 

Ofis Desteği

İstanbul, İzmir ,Bursa ,Gaziantep, Mersin, Denizli, Trabzon, Edirne ,Konya ve Kıbrıs'ta bulunan  TİM-TEB Girişim Evleri'nde ihracat potansiyeli bulunan ve/veya yurtdışı açılım olanaklarına sahip projeleri/ürünleri olan girişimcilere ofis desteği verilmektedir. Her bir iş geliştirme merkezinde bulunacak olan kuluçka merkezleri, girişimcilerin çalışma alanı ve her türlü ofis ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

 

 

Hakkımızda;

 2012 yılında planlaması yapılan TEB Girişim Bankacılığı doğrultusunda da, finansal olmayan hizmetler kapsamında TEB Girişim Evi hizmet modelini tasarlamış ve 2013 yılı Şubat ayında uygulama hizmetlerini başlatmıştır. Başlangıcından itibaren hızla ülkemiz ekosistemine yoğun katkı veren TEB Girişim Evi Modeli farklı kurumlarla işbirlikleri ile ülkemiz sathına yayılmıştır. 2015 yılında TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ile yapılan iş birliği doğrultusunda, TİM-TEB Girişimi Evi adı altında 10 farklı ilde Türkiye'nin en yaygın girişimcilik programı olarak hizmet vermektedir. Girişim Merkezi, TİM TEB Girişim Evlerinin programlarını düzenleyen yönetici danışman firması olarak görev almaktadır.

Mersin TİM TEB Girşim Evi olarak il bazlı faaliyetlerimizi paydaşlarımız Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve Mersin Teknopark ile yürütmekteyiz.

 

-TİM Detaylı bilgi için : http://www.tim.org.tr    

-TEB'le Girişim Detaylı bilgi için: http://teblegirisim.com/

-Girişim Merkezi Detaylı bilgi İçin : https://www.girisimmerkezi.com/

-TİM-TEB Girişim Evleri Bilgi Kitapçığını buradan inceleyebilirsiniz.