Fruıt Logıstıca Fuarı / Milli Katılım Duyurusu

FRUIT LOGISTICA 2019

Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı

6-8 ŞUBAT 2019

BERLİN / ALMANYA

Türkiye'nin Milli düzeyde katılımı 16. kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilecektir!

 

Başvuru için SON TARİH:  9 TEMMUZ 2018

KATILIM BEDELİ

Tahmini 541 €/m2  (nakliyeli, bozulabilir ürün hariç, karayolu tek yön)
  Tahmini 524 €/m2  (nakliyesiz)

NOT: Başvurunun kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına Toplam Katılım Bedelinin %50'sinin 9 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

 

Online Başvuru Formu: https://goo.gl/forms/CSDszPz5DYu6Ex7i2

 

Avrupa'nın en büyük yaş meyve sebze fuarı olan FRUIT LOGISTICA fuarında 2018 yılında 80 ülkeden 3.100 firma yer almıştır. 106.000 malana kurulu ve sadece ticari ziyaretçilere açık olan fuarı 130 ülkeden 77.000 ziyaretçi gezmiştir. Yeni uygulamaya giren “2017/4 sayılı Karar”çerçevesinde Fuarın milli katılımının Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ekonomi Bakanlığı tarafından her fuar için TL olarak belirlenecek metrekare fiyatı üzerinden 85.000 Türk Lirası'na kadar desteklenecektir (söz konusu meblağ 2019 yılı enflasyon oranında revize edilecektir).

 FRUIT LOGISTICA FUARI'NDA SERGİLENEN ÜRÜNLER;

yaş meyve sebze, kuru meyveler, organik ürünler,

dondurulmuş meyve-sebze, kabuklu meyveler, baharatlar,

taze kesilmiş-hazır taze ürünler, çiçekler,

tohum ve fidanlar, bitkiler, paketleme-etiketleme makineleri,  

paketleme malzemeleri,kalite kontrol sistemleri,

soğutma-ürün izleme sistemleri,

meyve sebze işleme- yıkama sistemleri

KATILIM PAYI ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Stand alanının kiralanması
 • Stand inşaat ve dekorasyonu
 • Ürünlerinizin karayolu nakliyesi, gümrükleme ve sigortası

     [taze ve dondurulmuş ürün ve gıda haricindeki sergi ürünleri ile katalog vb. tanıtım malzemelerinin tek yön gidiş kara nakliyesi]

 • İnternet bağlantısı
 • Katılımcı firmaların yeraldığı broşür yapılması ve fuar alanında dağıtılması
 • Stand genel ve günlük temizlik hizmeti
 • Reklam, tanıtım hizmetleri
 • Fuar basılı ve online kataloğunda yer alma
 • M2 baz alınarak ücretsiz fuar giriş kartı
 • İkram (çay-kahve-kurabiye-çerez) hizmetleri

KATILIM ŞARTLARI

 1. Katılımcı firmaların destekten yararlanabilmesi için Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (2017/4 ) ve Uygulama Usul ve Esasları'nda belirtilen şartlara uymak ve istenen belgeleri sunmak zorundadır. Katılımcı firmaların 2017/4 sayılı Tebliğ maddelerini bilmeleri kendi sorumluluklarındadır. Bu tebliğe www.ekonomi.gov.tr web sayfasından ulaşabilirsiniz.
 2. Fuarın milli katılımının Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ekonomi Bakanlığı tarafından metrekare başına TL olarak belirlenecek birim fiyat üzerinden 85.000 Türk Lirası'na kadar desteklenir (2019 yılı için bu rakam enflasyon oranında revize edilecektir). Söz konusu fuar Prestijli fuar olması durumunda Prestijli Fuar Desteği Hakkında: Katılımcının yılda iki defaya mahsus olmak üzere; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlara yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında katılması durumunda Ekonomi Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenecek TL birim fiyattan 284.000 Türk Lirası'na kadar desteklenir (2019 yılı için bu rakam enflasyon oranında revize edilecektir). Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, fuar sonrası destek başvurusunu yaparken prestijli fuar desteğinden yararlanmayı bir dilekçe ile talep etmesi gerekmektedir.
 3. Firmaların stand yerleşimleri Birliğimizce yapılacaktır. Birliğimiz stand m2 talebinde değişiklik yapmaya yetkilidir.
 4. Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.
 5. Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde üretildiğine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır.
 6. 2017/4 sayılı Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Madde 16 (1) de Katılımcının yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, yabancı ürün veya marka sergilediğinin, 2017/4 sayılı Karar kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcama kalemleri için destek aldığının veya 2017/4 sayılı Karar hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 2017/4 sayılı Kararın 10 uncu maddesi hükmü çerçevesinde işlem yapılır.
 7. 2017/4 sayılı Tebliğin Madde 2 (1)'de yer alan “Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılır.” hükmüne istinaden ihracatçı birliğine üye olmayan şirketler ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler ile şahıs firmaları destekten yararlanamamaktadır.  
 8. Özel üretim (private label), fason üretim gerçekleştiren şirketler, yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirakleri ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarında; yerli ve yabancı şirketler veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını tevsik etmek kaydıyla (sözleşme,fatura vb talep edilir), kendi ticaret unvanları veya tescilli markaları (marka tescil belgesi sunulmalıdır) ile beraber stand alanlarında kullanabilirler. Ancak, bu tür sergileme tarzı katılımcının geri planda kalarak diğer markaların ön plana çıkması anlamı taşımadan sadece üretim kapasitesi ve kalitesi açısından destekleyici unsur olarak kullanılabilir. Fuar desteği alabilmeniz için Stant alanında kullanacağınız markaların “firmanız adına marka tescil belgesi” nin olması zorunludur.
 9. Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden yapılan ödemeler, şahıslara ait banka hesaplarından yapılan ödemeler kabul edilmemektedir. Katılım tutarının firmanıza ait banka hesabından EFT veya havale ile yapılması gerekmektedir.
 10. KATILIM PAYI ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER: Stand alanının kiralanması,Stand inşaat ve dekorasyonu ,İnternet bağlantısı,Katılımcı firmaların yeraldığı broşür yapılması ve fuar alanında dağıtılması,Stand genel ve günlük temizlik hizmeti,Fuar basılı ve online kataloğunda yer alma, belirli sayıda ücretsiz fuar giriş kartı,İkram (çay-kahve-kurabiye-çerez) hizmetleri, ürünlerinizin karayolu nakliyesi, gümrükleme ve sigortası [taze ve dondurulmuş ürün ve gıda haricindeki sergi ürünleri ile katalog vb. tanıtım malzemelerinin tek yön gidiş kara nakliyesi], 1 adet hostes
 11. ÖDEME ŞEKLİ: “2017/4 sayılı Tebliğ”in uygulama usül ve esasları gereğince fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecek olup, fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır. Birliğimiz, ihracatçı firmalarımızın fuar ödeme süreçlerinde karşılaşacakları finansman yükünü hafifletme gayesi ile 2 taksitte katılım bedeli tahsil edilecektir.
 12.  Fuar katılım bedeli ödemelerinin Akdeniz İhracatçı Birliklerin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi           TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına yapılması gerekmektedir.
 13.  Belirtilen online linkte yer alan başvuru formunun ilgili firma tarafından doldurulması ile işbu fuar duyurusundaki şartların firmalar tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.