İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hk.

 

Sayı:

17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2018/2233-5945

Mersin, 30/11/2018

Konu:

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HK.

                                                                                       SAYIN ÜYEMİZ,  

İlgi:     19/10/2018 tarihli 5665 sayılı duyurumuz.

 

            İlgide kayıtlı duyurumuzda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 17/10/2018 tarih ve E.100223 sayılı yazı doğrultusunda 17 Ekim 2018 tarihi itibariyle “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na istinaden yürütülen programlar kapsamında destek başvurusuna konu yurt içinde gerçekleştirilen harcamalara ilişkin sözleşme, fatura ve ödeme belgelerinin Türk Lirası cinsinden belirlenmesi gerektiği ifade edilmişti.

            Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 27/11/2018 tarih ve 454.99 sayılı yazıda; “6 Ekim 2018 ve 16 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”ler kapsamında hangi sözleşmelerin döviz cinsinden kararlaştırılamayacağı zikredilmiştir.” denilerek, söz konusu talimatın uygulanmasında bahsi geçen Tebliğ değişikliklerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir.

Bu itibarla 17 Ekim 2018 tarihinden itibaren yurt içinde gerçekleştirilen harcamalara ilişkin düzenlenecek sözleşme, fatura ve ödeme belgelerinin, 6 Ekim 2018 ve 16 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”ler dikkate alınarak düzenlenmesi konusunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                 Ümit SARI

  Genel Sekreter V.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181116-8.htm

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181006-4.htm