English

Birlik Hakkında

AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Kimya sektörü, bütün sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi; enerji, tarım, sağlık, ulaştırma, gıda, inşaat, elektronik, tekstil ve çevre koruma gibi birçok alana sağladığı yüksek katma değer içeren ürünleri nedeniyle ve bu sektörlere sunduğu teknolojik yeniliklerle lokomotif sektör konumundadır.

Türkiye'de Kimya Sanayii, 1950'lerin başında kurulmuş olup, gelişimini 1960'lar ve 70'lerde sürdürmüştür. Özellikle 1970 ve 80'lerde, Türkiye, kamu sektörüne ait iki petrokimya tesisi ve çok sayıda küçük ve orta büyüklükte özel işletmelerin kurulmasına tanıklık etmiştir.

1984 yılında yayınlanan Gümrük Kanununun hemen sonrasında, kimyasal ürünlerin gümrük tarifeleri oranında gözlenen düşme ile Türk Kimya Sektörünün üretim sahası, kapasitesi ve buna ek olarak ihracat potansiyelinde gizli bir gelişme yaşanmış ve Türk Kimya Sektörü, Balkanların ve Orta Asya'nın en büyüğü haline gelmiştir.

2011 yılında Kimya Sektörünün toplam ihracatı 16,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu da sektörün Türkiye toplam ihracatındaki payının %12,15 olduğunu göstermektedir.

1993 yılında kurulan Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ortalama 770 üyeye hizmet vermektedir. Sektör ihracatı, 2011 yılında, AKİB bünyesinde gerçekleştirilen toplam ihracatta %32 oranında pay elde ederek 5,2 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Yönetim Kurulu

2011 Yılı Çalışma Raporu