English

Birlik Hakkında

AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Kimya sektörü, bütün sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi; enerji, tarım, sağlık, ulaştırma, gıda, inşaat, elektronik, tekstil ve çevre koruma gibi birçok alana sağladığı yüksek katma değer içeren ürünleri nedeniyle ve bu sektörlere sunduğu teknolojik yeniliklerle lokomotif sektör konumundadır.

Türkiye'de Kimya Sanayii, 1950'lerin başında kurulmuş olup, gelişimini 1960'lar ve 70'lerde sürdürmüştür. Özellikle 1970 ve 80'lerde, Türkiye, kamu sektörüne ait iki petrokimya tesisi ve çok sayıda küçük ve orta büyüklükte özel işletmelerin kurulmasına tanıklık etmiştir.

1984 yılında yayınlanan Gümrük Kanununun hemen sonrasında, kimyasal ürünlerin gümrük tarifeleri oranında gözlenen düşme ile Türk Kimya Sektörünün üretim sahası, kapasitesi ve buna ek olarak ihracat potansiyelinde gizli bir gelişme yaşanmış ve Türk Kimya Sektörü, Balkanların ve Orta Asya'nın en büyüğü haline gelmiştir.

AKMİB ihracatı 2013 yılı sonunda 5 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kimya sektörü, 2013 yılında da, küresel krizden etkilenen Avrupa'ya alternatif yaratılan Afrika ülkelerindeki pazarlarını genişletmeyi hedeflemiştir.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak Ekonomi Bakanlığı ve TİM koordinasyonunda belirlenen ülkemiz ihracat hedeflerini daha üst seviyelere taşımak ve üyelerimizin dünya pazarındaki ihracat paylarının arttırılmasının sağlanması amacıyla milli fuar organizasyonları düzenlemekteyiz. Alt sektörler bazında öncelikli ve hedef pazarların tespit edilmesi ve bu pazarlara yönelik gerçekleştirilecek sektörel faaliyetlerin belirlenirken, sektör çalıştaylar esnasında alınan üye görüşlerini göz önünde bulundurmaktayız.

1993 yılında kurulan ve şu anda 637 aktif üyemize hizmet veren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz, 2013 yılında başlatılan kurumsal kimlik çalışmaları ile bundan sonraki dönemde üyelerine yönelik faaliyetlerde öne çıkmayı planlamaktadır.

 

Yönetim Kurulu

2013 Yılı Çalışma Raporu