English

Ürdün Korunma Önlemi Soruşturması - Alüminyumdan Çubuklar ve Profiller

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/331-7041                Mersin, 29/7/2016

Konu: Ürdün Korunma Önlemi Soruşturması - Alüminyumdan Çubuklar ve Profiller

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda;

"Ürdün tarafından "Alüminyumdan Çubuklar ve Profiller” (7604 GTİP altında yer alan) ithalatına karşı 24 Temmuz 2016 tarihinde bir korunma önlemi soruşturması başlatılmış olup konuya ilişkin olarak anılan ülke tarafından Dünya Ticaret Örgütüne yapılan ve 25 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan bildirim ilişikte yer almaktadır.

Mezkur bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere, soruşturmaya dahil olmak isteyen tarafların bu taleplerini 14 Ağustos 2016 tarihine kadar Ürdün makamlarına iletmeleri gerekmektedir. Anılan bildirimde devamla, ilgili tarafların mezkur soruşturmaya ilişkin yazılı görüşlerini ve diğer ilgili tüm bilgileri ise 12 Eylül 2016 tarihine kadar soruşturma otoritesinin ekte yer alan bildirimdeki adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

İhracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlığımızca yazılı ve şifahi görüşlerin Ürdün makamlarına tevdi edilmesi öngörülmektedir.” denilmektedir.

Bu çerçevede, varsa konuya ilişkin görüşlerinizin Bakanlıklarına iletilmesini teminen 03 Ağustos 2016 Çarşamba günü mesai bitime kadar samisuygun@akib.org.tr adresine iletmeniz hususunda gereği rica olunur.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

Ek: DTÖ Bildirimi (2 sayfa)