English

Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Görüş Talebi

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2016/353-8731                  Mersin, 3/10/2016

Konu: Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Görüş Talebi

 

Sayın Üyemiz,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında 01.08.2016 tarihinde imzalanan "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında hazırlanan Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5), Dış Ticaret Elemanı (Seviye 4), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 5) ve Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5) taslak yeterlilikleri ve Uluslararası Ticaret Uzmanı (Seviye 6) standart taslağı için görüş alma süreci devam etmektedir.

Bu kapsamda http://www.mtso.org.tr/tr/duyurular/uygoruslinki üzerinde yer alan bahse konu yeterlilik ve standart taslaklarını inceleyerek görüş ve değerlendirmelerinizi, aşağıda bulunan ilgili "Görüş ve Değerlendirme Form"larınıdoldurarak 06.10.2016 tarihi mesai bitimine kadarmtsovoc@gmail.come-posta adresine iletebilirsiniz.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.