English

Ülkemiz Menşeli Limon Nar İncir ve Fındık için Mevzuat Değişikliği

 

Sayı: 78496052-TİM.AKİB.05.YAŞMEY.2016/2084-10948                                  Mersin, 13/12/2016

Konu: Ülkemiz Menşeli Limon Nar İncir ve Fındık için Mevzuat Değişikliği

 

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda özetle; Avrupa Birliği (AB), hayvansal menşeli olmayan yem ve gıdaların ithalatında artırılmış resmi kontrol uygulamasına ilişkin, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında ülkemiz menşeli limonlarda pestisit kalıntılarına yönelik kontrol sıklığı %10 oranından %20'ye yükseltilmiş olup, ülkemiz menşeli narlara pestisit kalıntılarına yönelik kontrol sıklığı %20 olarak belirlenmiş olduğu belirtilmektedir.

Diğer taraftan, bazı yem ve yiyecek maddelerinin üçüncü ülkelerden ithalatında aflatoksin bulaşma riski sebebiyle özel durum uygulaması yapılması hakkında anılan mevzuat değişikliği kapsamında, ülkemiz menşeli fındık ürünü ile türev ürünleri ihracatında uygulanan aflatoksin fiziksel kontrol sıklığının "rastgele” seviyesinden %5'e çıkartılması ve ülkemiz menşeli kuru incir ile türev ürünlerinin AB'ye ihracatında aflatoksin riski açısından fiziksel kontrol sıklığının ise %20 oranından %10'a indirilmesi öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.