English

Turunçgil Kesim Heyeti

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/1872-9545                               Mersin, 26/10/2016

Konu: Turunçgil Kesim Heyeti

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü' nden alınan yazıda özetle, Adana, Mersin bölgeleri muhtelif bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda Washington (Portakal) ve Lamas (Limon) için 27/10/2016 kesim, 02/11/2016 ihraç tarihi olarak tespit edildiği bildirilmiştir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.