English

Taze (Siyah) İncir Kesim ve İhraç Tarihleri Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/1091-6279                           Mersin, 30/06/2016

Konu: TAZE (SİYAH) İNCİR KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HK.

 

Sayın
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

 

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü' nden alınan 30/06/2016 tarihli yazıda özetle;

Taze (siyah) incir için 08/07/2016 tarihinde kesimine ve 09/07/2016 tarihinde ihracatına karar verildiği bildirilmiştir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter