English

Tayland Korunma Önlemi Soruşturması-Alaşımlı Çelikten Profiller

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/397-11457                              Mersin, 26/12/2016

Konu: Tayland Korunma Önlemi Soruşturması-Alaşımlı Çelikten Profiller

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Tayland tarafından "Alaşımlı Çelikten Profiller” (7228.70 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 9 Şubat 2016 tarihinde başlatılan korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 20 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan ekteki bildirime göre, Tayland tarafından mevcut gümrük vergisine ek olarak Ocak 2017'den itibaren 3 yıl süreyle birinci yıl %31,43; ikinci yıl %31,05 ve üçüncü yıl %30,68 oranlarında uygulanmak üzere nihai önlem tatbik edilmesine hükmedildiği iletilmiştir.

Anılan bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere; ülkemiz, DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde Tayland tarafından uygulamaya konulan önlemden muaf tutulmuştur. Söz konusu gelişmenin Tayland'a ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren/gerçekleştirmeyi öngören firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

Bununla beraber, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk etapta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olan ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listeden çıkarıldığı gözlemlenmiştir. Bu itibarla, Tayland'ın ilgili ürün ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde %3'ün üstüne çıkması halinde bahsedilen önleme dâhil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

 

Ek: DTÖ Bildirimi (7 sayfa)