English

Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/1 ve 3/2 Numaralı Tebliğler Hk.

Sayı:

TİM.AKİB.GSK.TARIM.2012/20-157

Mersin, 04/01/2012

Konu:

Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/1 ve 3/2 Numaralı Tebliğler Hk.

 

Sayın

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Üyemiz,

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

 

‘'Deniz ve içsularımızdaki su ürünleri stoklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna ait Yönetmelik gereği Bakanlığımızca, ‘'Ticari ve Sportif Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ''ler hazırlanmakta ve Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır.

 

            Bu doğrultuda, 1 Eylül 2012 - 31 Ağustos 2016 tarihleri arasındaki avlanma döneminde uygulanmak üzere hazırlanacak olan, ‘'3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ'' ile 3/2 Numaralı Sportif (Amatör) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ''in hazırlık çalışmalarında değerlendirmek üzere; görüşlerinizin gerekçeleri ile birlikte ilişikte yer alan formlara işlenerek yollamanız gerekmektedir'' denilmektedir.

 

Bahsi geçen konuyla ilgili görüşlerinizi Bakanlığa iletmek üzere en geç 30 Mart 2012 tarihine kadar elektronik ortamda aysegulozcan@akib.org.tre-mail adresine ve ayrıca yazılı olarak Birliğimize gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter

 

 

EKLER:

EK - 1 Form (2 Syf)

 

 

NOT: 2/1 Ve 2/2 Numaralı Tebliğlere

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Tebligler.aspx

Linkinden Ulaşılabilir.