English

Şili Anti-damping Soruşturması - Filmaşin

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/336-8069                                 Mersin, 2/9/2016

Konu: Şili Anti-damping Soruşturması - Filmaşin

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Şili tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Filmaşin” (7213.20, 7213.91, 7213.99, 7227.10, 7227.20 ve 7227.90 GTİP altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmasına karar verildiği ifade edilmekte olup, konuya ilişkin 22 Ağustos 2016 tarihli Şili Resmi Gazetesi'nin İspanyolca nüshası ekte yer almaktadır.

Söz konusu yazıda devamla, bu durumun ülkemizin bahse konu üründe Şili'ye ihracatında mezkur ülke menşeli ürün karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

Ek: Şili Resmi Gazetesi Nüshası (1 sayfa)