English

Rusya Federasyonu Danışman Ziraat Mühendisleri Eğitimi Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/1647-8296                         Mersin, 20/9/2016

Konu: Rusya Federasyonu Danışman Ziraat Mühendisleri Eğitimi Hk.

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda Rusya Federasyonu'na (RF) yaş meyve ve sebze ihracatında karantina ihlallerinin önlenmesi ve RF karantina gereklilikleri konusundaki farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla ihracatçı firmaların veya bu firmaların fason sözleşme yaptığı paketleme tesislerinin danışman ziraat mühendislerine Mart ve Eylül aylarında Mersin Zirai Karantina Müdürlüğünce rutin olarak eğitim düzenlenmektedir.

2016 yılı Eylül ayı eğitimi 22 Eylül 2016 Perşembe günü saat 09.30-12.30 saatleri arasında Birliğimiz Mersin Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Bilgileri ve RF'ye ihracat yapan firmaların danışman ziraat mühendislerinin bahse konu eğitime katılması hususunda gereği rica olunur.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.