English

RF İthalat Yasakları Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/770-4760                  Mersin, 18/05/2016

Konu: RF İTHALAT YASAKLARI HK.

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü' nden alınan 17/05/2016 tarihli bir yazıda özetle,

"Moskova Ticaret Müşavirliğimizden Bakanlığa intikal eden bir yazıda, Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi Başkan Yardımcısı Yuliya Şvabauskene' nin bir açıklamasına atıfta bulunularak, Rusya Federasyonu tarafından ülkemizden ithal edilen kabak ve balkabağı ürünlerinin, 19 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ithalatına kısıtlama getirileceği belirtilmektedir”

Bilgileri ve gereği rica olunur.

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter