English

RF İhracatçı Firma Listesi Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/1651-8316                             Mersin, 20/9/2016

Konu: RF İHRACATÇI FİRMA LİSTESİ HK.

 

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

Malumları olduğu üzere, Rusya Federasyonu' na taze meyve sebze ihracatı izne tabi olup, Rusya Federasyonu' na bitki sağlığı açısında yüksek risk taşıyan ürünleri ihraç edecek Türk firmalar listesi yılda 4 defa güncellenmekte ve güncel liste olan 27/06/2016 tarihli liste aşağıda yer alan linkten bulunmaktadır.

Öte yandan, mezkur listede olmayıp, listeye dâhil olmak isteyen firmaların ilgili belgelerini en geç 25/10/2016 tarihinde Birliğimizde olacak şekilde iletmeleri gerekmektedir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

GÜNCEL LİSTE:

http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Belgeler/Bitki%20Sağlığı%20Hizmetleri/bitki_bitkisel_urun/faaliyet/Rusya_Ihracatci_Taze_Meyve_Sebze.pdf

BAŞVURU PROSEDÜRÜ:

http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Belgeler/Gıda%20ve%20Yem%20Hizmetleri/ihracat/RF_Firma_Basvuru_Prosedur.pdf