English

PLMA's 2015 Private Label Fuarı Chicago/ ABD Milli Katılım Duyurusu

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.1.2015/76-3234                                  Mersin, 09/04/2015

Konu: PLMA's  2015  Private Label  Fuarı Chicago/ ABD Milli Katılım Duyurusu

 

 

Sayın Yetkili,

15-17 Kasım 2015 tarihleri arasında Chicago / A.B.D.'de gıda ve gıda dışı sektörlerine yönelik düzenlenecek olan "PLMA's 2015Private Label Trade Show” Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonu Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) tarafından gerçekleştirilecektir.

Gıda ve gıda dışı (kozmetik, güzellik ve bakım, ev eşyaları, Do it yourself ürünleri, ambalaj, hediyelik eşya, mum, hediyelik paketleme, süs eşyaları, ışıklandırma, puzzle vb boş vakit oyunları, temizlik ürünleri, giyim ve aksesuarları,……v.b.) birçok sektöre yönelik ÖZEL MARKALI (store brands, private labels, private brands) ürünlerin sergilenebildiği ve senede bir kez düzenlenen fuara geçen sene 35 ülkeden 2.750 katılımcı firma katılmış ve fuarı 4.250'in üzerinde yerli ve yabancı profesyonelin ziyaret etmiştir. Fuara küçük ve orta ölçekli firmaların yanı sıra süpermarketlere Marka Ürün tedarik eden tanınmış büyük firmalarda katılmaktadır.

Özel markalı ürünler sektöründe dünyada düzenlenen en önemli etkinliklerden biri konumunda olan fuara Milli katılım organizasyonumuz altında katılacak firmalar için katılım bedeli 956 $/m2'dir. Katılım bedeline; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, kataloğa giriş bedeli, internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye, sandviç) hizmetleri, katılımcı broşürü dahildir. Sergi ürünlerinin İstanbul-Fuar tek yön standa teslim nakliyesi almak isteyenler için katılım bedeli 1.170 $ /m2 olup, nakliyeye ilişkin ayrıntılar daha sonra bildirilecektir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca A.B.D. Hedef Ülkeler Listesi'nde yer almaktadır. Bu durumda katılımcıların 2 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin %70'i 15.000 ABD $'a kadar destek kapsamındadır.

İlgili fuara katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/forms/QCdHaOQLGp yer alan Online Başvuru Formu'nu doldurarak katılım payı toplam bedelinin %50'sinin belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair ödeme dekontunu en geç 30 Haziran 2015 günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (E-posta: sultanbayrak@akib.org.tr) göndermeleri önemle rica olunur.

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter

 

Ek 1: Katılım Şartları (12 Madde)

Online Başvuru Formu: http://goo.gl/T6tRUA

Banka Hesap Bilgileri;

Alıcı Adı : Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Banka ve Şube Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi (Şube Kodu :052)

IBAN (Dolar): TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41

 

Katılım Şartları

 

1) Avans olarak katılım payı toplam bedelinin %50'sinin yatırıldığına dair ödeme dekontunun en geç 30 Haziran 2015 günü mesai bitimine kadar Birliğimize (E-posta: sultanbayrak@akib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

2) 2009/5 sayılı Tebliğin Madde 2 (1)'de yer alan "Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik üretici / imalatçı organizasyonları destekten yararlandırılır” hükmüne istinaden ihracatçı birliğine üye olmayan şirketler ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler ile şahıs firmaları destekten yararlanamamaktadır.

3) Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde üretildiğine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan üretici firmaya ait fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır.

4)2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca ABD'nin Hedef Ülkeler Listesi'nde yer alması nedeniyle uygulanacak destek oranı % 70 olup, azami destek tutarı 15.000 $'ı geçmeyecektir.

5) Başvuran firmanın eksik veya döviz cinsinden avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.

6) Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.

7) Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden yapılan ödemeler, şahıslara ait banka hesaplarından yapılan ödemeler kabul edilmemektedir. Katılım tutarının firmanıza ait banka hesabından EFT veya havale ile yapılması gerekmektedir.

8) Firmaların stand yerleşimleri Birliğimizce yapılacaktır. Birliğimiz stand m2 talebinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

9) Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.

10) Katılımcı firmaların destekten yararlanabilmesi için 2009/5 sayılı Tebliğ ve Uygulama Usul ve Esasları'nda belirtilen şartlara uymak ve istenen belgeleri sunmak zorundadır. Katılımcı firmaların 2009/5 sayılı Tebliğ maddelerini bilmeleri kendi sorumluluklarındadır. Bu tebliğe http://www.ekonomi.gov.tr/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.

11) Fuar katılım bedeli ödemelerinin Akdeniz İhracatçı Birliklerin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41 IBAN no'lu Dolar hesabına yapılması ve banka dekontunun tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

12) Belirtilen online linkde yer alan başvuru formunun ilgili firma tarafından doldurulması ve fuar bedelinin ödenmesi ile işbu fuar duyurusundaki şartların firmalar tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.