English

Özbekistan / 21. Uluslararası Sergi ve Bilimsel Uygulamalar

 

Sayı: 14976197-TİM.AKİB.12.KİMYA.2016/70-9670                                 Mersin, 1/11/2016

Konu: Özbekistan / 21. Uluslararası Sergi ve Bilimsel Uygulamalar

 

Sayın Üyemiz,

İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.10.2016/E116838 sayılı yazıları aşağıya çıkarılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ITE Özbekistan tarafından gönderilen yazıya atıfla, "21.Uluslararası Sergi ve Bilimsel Uygulamalar Konferansı'nın 17-19 Mayıs 2017 tarihlerinde Taşkent'te düzenleneceği ve söz konusu konferansa Türk petrol, gaz, mühendislik, sondajla arama ve keşif, petro-kimya ve nakliyat şirketlerinden katılım sağlanması konusunda yardım talep edildiği ifade edilmektedir”

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.