English

Narenciye Mahsulü Satış İhalesi Hk.

 

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/2062-10735                            Mersin, 8/12/2016

Konu: Narenciye Mahsulü Satış İhalesi Hk.

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi,

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün 02.12.2016 tarih ve 1611 sayılı yazısında özetle 2016 yılı istihsali tahmini 180 ton Washington Portakal mahsulünün partiler halinde (tofur) dalında pazarlık usulü ile satılacağı bildirilmiştir. İhaleye ait ilan detaylar, ekte tarafınıza iletilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

 

EK: İlan Detayı (1 Sayfa)