English

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hk. (Buğday, Arpa ve Mısır)

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.UYG.2016/322-4255                     Mersin,  03/05/2016

Konu: Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

Sayın ; Akdeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği ve

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Üyelerimiz.

TMO'dan alınan 24/04/2016-30097 tarih-sayılı yazıda özetle;

"Kuruluşumuz stoklarında bulunan buğday, arpa ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 29/04/2016 tarihli ve 30084 sayılı yazımızın bir fotokopisi ekte gönderilmektedir. (Ek-1).”

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter

 

EKLER : 1 Sayfa yazı