English

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.UYG.2016/635-9674                        Mersin,  2/11/2016

Konu: Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

Sayın ; Akdeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği ve

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Üyelerimiz.

TMO'dan alınan 01/11/2016-75006 tarih-sayılı yazıda özetle;

"Kuruluşumuz stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 01/11/2016 tarihli ve 74937 sayılı yazımızın bir fotokopisi ekte (Ek-1) gönderilmektedir.” Denilmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

 

EKLER : 1 Sayfa yazı