English

Malezya Korunma Önlemi Soruşturmaları - Filmaşin ve İnşaat Demiri

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/259-5369                                    Mersin, 06/06/2016

Konu: Malezya Korunma Önlemi Soruşturmaları - Filmaşin ve İnşaat Demiri

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Malezya tarafından "Filmaşin” (7213.10,7213.91, 7213.99 ve 7227.90 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ve "İnşaat Demiri” (7214.10, 7214.20, 7214.30, 7214.99, 7288.10, 7288.20, 7228.30, 7228.40,7228.50, 7228.60 ve 7228.80 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı iki ayrı korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı bildirilmiş olup, anılan soruşturmalara ilişkin 27 Mayıs 2016 tarihli açılış bildirimlerinin ekte yer aldığı belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla; soruşturmalara dahil olmak isteyen tarafların soruşturmaya ilişkin yazılı görüşlerini ve diğer ilgili tüm bilgileri bildirimlerin Malezya Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda ayrıca; ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ekonomi Bakanlığınca yazılı ve şifahi görüşlerin Malezya makamlarına tevdi edilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede; anılan soruşturmalar kapsamında varsa görüş ve değerlendirmelerinizin Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere en geç 8 Haziran 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter

Ekler:

1. İnşaat Demiri / Açılış Bildirimi

2. Filmaşin / Açılış Bildirimi