English

Malezya Korunma Önlemi Soruşturmaları - Filmaşin ve İnşaat Demiri

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/357-8973                            Mersin, 10/10/2016

Konu: Malezya Korunma Önlemi Soruşturmaları - Filmaşin ve İnşaat Demiri

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Malezya tarafından "Filmaşin” (7213.10, 7213.91, 7213.99 ve 7227.90 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ve "İnşaat Demiri” (7214.10, 7214.20, 7214.30, 7214.99, 7288.10, 7288.20, 7228.30, 7228.40, 7228.50, 7228.60 ve 7228.80 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi (safeguard measure) soruşturmaları kapsamında 21 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan bildirimlere göre, anılan ülke tarafından 200 gün süreyle geçerli olmak üzere "Filmaşin” ithalatı için % 13,90 ve "İnşaat Demiri” ithalatı için % 13,42 oranlarında geçici önlem uygulanmasına hükmedildiği bildirilmiştir.

Mezkûr bildirimlerin belirttiğine göre ülkemiz, Malezya tarafından uygulamaya konulan önlemlerden muaf tutulmuştur.

Söz konusu gelişmenin, Malezya'ya ilgili ürünlerin ihracatını gerçekleştiren/gerçekleştirmeyi öngören firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

Bununla beraber, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk etapta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olan ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listeden çıkarıldığı gözlemlenmiştir. Bu itibarla, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi hükümleri dikkate alındığında, Malezya'nın ilgili ürünler ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde %3'ün üstüne çıkması halinde bahsedilen önlemlere ya da soruşturmalar kapsamında alınabilecek nihai önlemlere dâhil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.