English

Makedonya' ya Yaş Sebze İhracatı Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/749-4684                       Mersin, 16/05/2016

Konu: MAKEDONYA' YA YAŞ SEBZE İHRACATI HK.

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü' nden alınan 13/05/2016 tarihli yazıda özetle;

" Üsküp Ticaret Müşavirliğimizden Bakanlığa intikal ettirilen yazıda, Makedonya tarafından muhtelif yaş sebze ürünleri ithalatında %100 analiz uygulaması başlatıldığı ve söz konusu analiz sonuçlanıncaya kadar mezkur ürünlerin ithalatına izin verilmeyerek ürünlerin gümrükte bekletilmeye başlandığı ifade edilmektedir.

Bu girişimler neticesinde, Makedonya Cumhuriyeti Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında Makedonya yetkilileriyle bir toplantı düzenlendiği ve toplantıda, Büyükelçimiz tarafından Türkiye' den ithal edilen ürünlerde tüketici sağlığını tehdit eden herhangi bir sorun bulunmadığının, söz konusu uygulamanın, bir tarife dışı engel oluşturduğunun vurgulandığı ve Türkiye ile Makedonya arasındaki ticari ilişkilerin olumsuz etkilemekte olan bu tarife dışı engelin en kısa zamanda kaldırılmasının talep edildiği belirtilmektedir.

Mezkur yazıda, devamla, Makedonyalı yetkililerce, Türkiye' den ithal edilen ürünlerde tüketici sağlığını tehdit eden herhangi bir sorun bulunmamasına rağmen, geçen yıl yapılan diğer ülke menşeli ürünlere yönelik analizlerde Avrupa Birliği ortalamalarına göre yüksek oranda pestisite rastlandığının, tüketici sağlığını tehdit eden bu duruma karşı %100 analiz başlatıldığı, ayrıca risk analizi için yeterli verileri bulunmadığı için veri oluşturmak amacıyla da bir süre %100 analize devam edileceğinin, veri oluşturduktan sonra risk analizine dayalı analiz oranı belirlemesinin yapılabileceğinin ifade edildiği belirtilmektedir”

Bilgileri ve gereği rica olunur.

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter