English

Kesim İhraç Tarihleri Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/1565-8031                             Mersin, 1/9/2016

Konu: KESİM İHRAÇ TARİHLERİ HK.

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

Kesim ihraç tarihleri ile ilgili 01/09/2016 tarihinde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Başkanlığında gerçekleşen ve Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu temsilcileri ile Gümrük Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üst düzey yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda alınan kararlar gereği:

- Kesim ve İhraç tarihleri belirlenmeden ihracat yapan firmaların tespiti maksadıyla, Ticaret Müşavirlerimizin bulundukları ülke pazarlarında denetim yapmaları ve izin öncesi ihracat yapan firmaların tespiti durumunda bu firmalara çok ciddi cezai müeyyidelerin uygulanmasının sağlanması,

- İhraç izni verilmeden bir gün önce ön kontrollerin yapılmasını teminen Ürün Güvenliği ve Denetim ile Zirai Karantina Müdürlüklerine başvurulması ancak belgenin ihraç izni verildiği gün sağlanması

hususlarında mutabık kalınmıştır.

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.