English

Kesim İşçilik Fiyatları Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/1650-8310                                 Mersin, 20/9/2016

Konu: KESİM İŞÇİLİK FİYATLARI HK.

 

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

19 Eylül 2016 Pazartesi günü Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali KAVAK Başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri, ihracatçılar ve bölgemizde yer alan elciler adına Adana, Tarsus ve Mersin' den gelen işçi temsilcileri heyeti ile 2016-2017 narenciye sezonu için tavsiye niteliğinde kararlar alınmıştır. Oybirliği ile alınan tavsiye niteliğindeki karar metni ektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

EK: Protokol Metni (1 sayfa)