English

Karpuz Kesim İhraç Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/713-4343                        Mersin, 05/05/2016

Konu: KARPUZ KESİM İHRAÇ HK.

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü' nden alınan 05/05/2016 tarihli yazıda özetle;

sera ve plastik örtü altında yetişen karpuz için 05/05/2016 tarihinde kesim ve ihracına karar verildiği bildirilmiştir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter