English

Karar Değişikliği (DİİB)

 
 
Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.UYG.2016/513-7804                           Mersin, 25/8/2016
Konu: Karar Değişikliği
 

SİRKÜLER


 

Sayın Üyemiz;

 

            İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 19/08/2016 tarih ve E.94279 sayılı yazıda özetle;

 

"İhracat taahhüdü müeyyideli olarak kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgesi / Dahilde işleme İzni kapsamında; taahhüt kapatma işlemine karşı belge/izin sahibi firma tarafından itiraz edilebilmesine ilişkin hususları düzenleyen, 2016/9100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” 19/08/2016 tarihli ve 298006 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.” denilmektedir.

 

            Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

 

 

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.