English

Japonya'ya YMS İhracatı

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/1246-6788                   Mersin, 22/7/2016

Konu: Japonya'ya YMS İhracatı

 

 

Sayın

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü' nden alınan yazıda özetle;

Bilindiği üzere, Uzakdoğu'ya yaş meyve ihracatının gerçekleştirilmesini teminen 2003 yılında kurulan "Uzakdoğu'ya Yaş Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi" bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 2010 yılında greyfurt, 2014 yılında ise limon ürünlerinin ihracatının önü açılmış olup; kiraz ürününde ise çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca kanatlı eti ürünlerinin ihracatı ile ülkemiz organik ürünlerinin ihracı için Organik Denklik alınması yönündeki çalışmalarda da sona gelinmiş bulunmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Tokyo Ticaret Müşavirliğinden Bakanlığa intikal eden bir yazıda; Müşavirlikleri tarafından hazırlanan ve genel olarak çalışmalara katkı sağlayacak en güncel bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasının faydalı olacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, Japonya'ya ihracatı yasaklı ve serbest olan meyve-sebzelere ilişkin güncellenmiş bilgi notu, yasak kaldırma aşamalarının yer aldığı şema ve Japonya tarafından uygulanan yasakların diğer ülkelerde hangi şartlarda kaldırıldığına ilişkin çalışma iletilmiştir.

Ayrıca, söz konusu yazıda devamla; Japonya Tarım Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve özellikle yaş meyve ve sebze konularında çalışma yapan Plant Protection Station (PPS) tarafından, yasaklı ürünlere ilişkin her türlü bilgi ve belgeye ulaşılabilmesini teminen İngilizce bir internet sayfası oluşturulduğu ve söz konusu sayfaya http://www.pps.go.jp/english/ bağlantısından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

EK:

- Yasaklı ve Serbest Ürünler

- Yasak Kaldırma Aşamaları Şeması

- Ülkelerin Ürün İhracat Şartları