English

Irak Sevk Öncesi Uygunluk Denetimi

 

 

Sayı: TİM.AKİB.GSK.SAN.2012/589-7967                                                                                                              Mersin,  06/07/2012

Konu: Irak Sevk Öncesi Uygunluk Denetimi

 

Sayın Üyemiz,

Irak'a ihracatta "Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi” ile ilgili olarak takip edilecek usul ve esaslar daha önceki yazılarımızla tarafınıza bildirilmiştir.

Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan 05.07.2012 tarih ve 377-1339 sayılı yazılarında; Irak'a ihracatta bahse konu uygulama hakkında bilinirliğin artmasına paralel olarak konunun Meclisleri Yönetim Kurulunca yeniden değerlendirilmiş olduğu, ihraç konusu eşyanın E-Birlik sistemine kayıtlı uygunluk belgesi aranacak GTİP'ler arasında olması durumunda beyanname onayının, ihracatçı tarafından uygunluk belgesinin veya gerekli olması durumunda uygunluk belgesinin teminine ilişkin sorumluluğun kendilerine ait olduğu yönünde taahhütnamenin verilmesi kaydıyla (sertifika veya başka bir belge ibrazına gerek olmaksızın) yapılmasının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter

 

 

Ek- Taahhütname