English

Hindistan/Anti-Damping Önlemi

 

Sayı: 14976197-TİM.AKİB.12.KİMYA.2016/63-8927                     Mersin, 7/10/2016

Konu: Hindistan/Anti-Damping Önlemi

 

Sayın Üyemiz,

İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.09.2016/E.105395 sayılı yazı aşağıya çıkarılmıştır.

"15.10.2015/120558 sayılı yazımız konusu, Hindistan tarafından ülkemiz menşeli "Soda Külü” (2836.20 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı tatbik edilmekte olan nihai anti-damping önlemine ilişkin olarak 1 Ekim 2015 tarihinde Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından başlatılan gözden geçirme soruşturması kapsamındaki nihai bulgu raporu 23 Eylül 2016 tarihinde yayımlanmış olup http://commerce.nic.in/doc/writereaddata/traderemedies/MOC636105067313174001_adfin_MTR_Soda_Ash_Turkey_Russia.pdf internet adresinden ulaşılması mümkündür.

Anılan raporda özetle, ilgili Hindistan yerli üretiminin finansal göstergelerinin iyileştiği, artık maddi zararın mevcudiyetinden bahsedilemeyeceği, Türkiye'den yapılan ilgili ürün ithalatında soruşturmaya konu dönem (1 Nisan 2014- 31 Mart 2015) için hesaplanan damping marjlarının pozitif almasına rağmen bu marjların soruşturma konusu dönem sonrasında incelemeye tabii aylarda (1 Nisan 2015 - 30 Eylül 2015) negatife döndüğü, zarar marjlarının ise her iki inceleme döneminde negatif olduğu ve mevcut önlemler yürürlükten kalksa bile bu durumun yerli üreticileri etkileyemeyeceğine dikkat çekilerek mezkur önelemin yürürlükten kaldırılmasına hükmedildiği ifade edilmektedir.”

Bilgilerinizi rica ederim.

Ümit Sarı

Genel Sekreter V.