English

Hindistan / Anti-damping Soruşturması

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/205-3968                            Mersin, 26/04/2016

Konu: Hindistan / Anti-damping Soruşturması

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Hindistan tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Yassı Mamuller” (7219 ve 7220 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir telafi edici vergi soruşturması başlatıldığı bildirilmiş olup, konuya ilişkin açılış bildirimine http://www.antidumpingpublishing.com/india-initiates-cvd-investigation-on-stainless-steel-flat-products/ internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bu minvalde; söz konusu yazıda anılan durumun ülkemizin bahse konu üründe Hindistan'a ihracatında mezkür ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter