English

Hindistan / Anti-damping Soruşturması - Sıcak Haddelenmiş Yassı Mamuller

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/206-3973                         Mersin, 26/04/2016

Konu: Hindistan / Anti-damping Soruşturması - Sıcak Haddelenmiş Yassı Mamuller

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Hindistan tarafından Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Rusya Federasyonu, Güney Kore, Brezilya ve Endonezya menşeli "Sıcak Haddelenmiş Yassı Mamuller” (7208, 7211, 7225 ve 7226 GTİP altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmış olup konuya ilişkin 11 Nisan 2016 tarihli açılış bildirimine http://commerce.nic.in/writereaddata/traderemedies/afint_Hot_rolled_alloy_non_alloy_steel_coils_sheets_plates_ChinaPR_Japan_Russia_KoreaRP_Brazil_Indonesia.pdf internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, bu durumun ülkemizin bahse konu üründe Hindistan'a ihracatında mezkur ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceğinin mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter