English

Finlandiya-Helsinki Yaş Meyve Sebze Sektörel Ticaret Heyeti

 

Sayı : B.02.1.DTM.5.14.01.01                                                                                                    30/12/2011

Konu : Finlandiya-Helsinki Yaş Meyve Sebze Sektörel Ticaret Heyeti

 

FİNLANDİYA / HELSİNKİ

YAŞ MEYVE SEBZE

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Akdeniz Yaş Meyve - Sebze İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 16-18 Nisan 2011 tarihleri arasında Finlandiya/Helsinki'ye "Yaş Meyve Sebze” ürünlerini kapsayan Sektörel Ticaret Heyeti Programı organize edilecektir.

İklim koşulları ve toprak örtüsü uygun olmadığı için taze meyve ve sebze ihtiyacının tamamını yurtdışından temin eden Finlandiya, her sene 500 milyon €'yu geçen bir ithalat hacmine sahipken, bu ithalatta Türkiye'nin payı 2,5 milyon € ile % 0,5 düzeyinde kalmaktadır. Finlandiya piyasaları ve ülkemizin bu konudaki yüksek potansiyeli göz önüne alınarak ülkemiz yaş meyve sebze ürünlerinin Finlandiya'ya ihraç edilebilmesi amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında, Türk ve Finlandiyalı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri yapılması, katılımcıların götürecekleri katalog ve broşürleri teşhir etmeleri ve ilgili firmaların ziyaret edilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Finlandiya/Helsinki Yaş Meyve Sebze Sektörel Ticaret Heyeti Programının, gerek Finlandiya pazarına girmek isteyen ve gerek anılan pazardaki paylarını daha da arttırmayı amaçlayan ve Yaş Meyve Sebze Sektöründe faaliyet gösteren firmalar için önemli bir fırsat olacağı düşünülmektedir.

Finlandiya/Helsinki'ye yönelik Yaş Meyve Sebze Sektörel Ticaret Heyeti Programı firma katılım payı; 1400 Euro/Tek kişilik odada kişi başı ve 1.000 Euro/Aynı firmadan iki kişi katılması durumunda 2. kişi ücreti şeklinde olacaktır.

İlgili Sektörel Ticaret Heyeti Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'in 4. Bölümüne istinaden gerçekleştirilmektedir ve firma katılım payları o tarihleri kapsayan tahmini maliyetler üzerinden hesaplanmaktadır. Heyet programı sonunda gerçekleşen maliyetlerin, tahmini maliyetlerden düşük olması durumunda TCMB'nin ilgili heyet desteğini Genel Sekreterlik hesabına yatırmasını müteakip oluşan fark katılımcı firmaların hesabına aktarılacaktır.

Katılım payına; İstanbul - Helsinki - İstanbul uçak bileti, 5 yıldızlı Otel'de 2 gece konaklama (oda+kahvaltı), öğle ve akşam yemekleri, alan vergisi, yerel firmalarla ikili iş görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri, Helsinki havaalanı-otel-havaalanı transferleri ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dahil, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar hariçtir. Ayrıca organizasyona İstanbul dışından katılacak üyelerimizin iç hat uçuşları ve yurt dışı çıkış pul bedelleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

Söz konusu heyete katılmak isteyen ihracatçı ve iş adamlarımızın Akdeniz İhracatçı Birlikleri Vakıfbank Bankası Mersin Şubesi (052) IBAN Euro TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 hesabına açıklama kısmına "Finlandiya/Helsinki Yaş Meyve Sebze Sektörel Ticaret Heyeti” yazdırarak 1.400 Euro tutarındaki katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte Ek-C-3'de yer alan; Başvuru Dilekçesi ile Ek-2'de yer alan Katılımcı Şirket Bilgi Formunu, ilgili alım heyetine katılacak kişilerin şirket çalışanı olması halinde heyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesini (e-bildirge asıl olarak kabul edilir) en geç 11 Ocak 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar (324) 325 41 42 numaralı faksımıza veya paro@akib.org.tr adresli elektronik postamıza iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru sonrası katılımdan vazgeçilmesi halinde katılım payının belirli bir kısmı geri ödenemeyecektir (otel/ulaşım vb. ön ödemelerden doğan).

Bilgilerini rica ederim.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

 

Ek 1 : Program

Ek 2 : Katılımcı Şirket Bilgi Formu

Ek C-3 : Başvuru Dilekçesi