English

Dominik Cumhuriyeti - Anti-Damping Önlemi Hk.

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/387-10904                               Mersin, 13/12/2016

Konu: Dominik Cumhuriyeti - Anti-Damping Önlemi Hk.

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Dominik Cumhuriyeti tarafından ülkemiz menşeli "Demir veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar” (7214.10, 7214.20 ve 7213.20 GTİP pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 13 Haziran 2011 tarihinden bu yana uygulanmakta olan %14 oranındaki anti-damping vergisine ilişkin 31 Aralık 2015 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması neticelendirildiği ve mezkur önlemin 14 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına hükmedildiği belirtilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.