English

DİİB Kapsamı C Şekeri Tahsisatı Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.UYG.2016/377-5180                      Mersin, 30/05/2016

Konu: DİİB Kapsamı C Şekeri Tahsisatı Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

Sayın ; Akdeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği,

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği,

Akdeniz Yaş Meyve - Sebze İhracatçılar Birliği üyelerimiz.

İlgi: 28/03/2016 tarihli ve 3071 sayılı Sirkülerimiz.

 

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Ekonomi Bakanlığından alınan talimat gereği, ithal kalemleri arasında 1701.99.10.00.11 GTİP kodlu "Kristal Şeker” hammaddesi bulunan DİİB sahibi firmaların, C şekeri hakediş taleplerinin Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi gerektiği bildirilmişti.

Bu kere, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 26/05/2016 tarihli ve 63389 sayılı yazıda;

"Dahilde İşleme İzin Belgelerine ilişkin uygulamaların tatbik edilmesi ile bilhassa belge taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi sırasında yeknesak değerlendirmelerin yapılabilmesi bakımından TMO'dan yapılan alımlar ve C şekeri hakkedişlerine ilişkin işlemlerin Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerince/Grup Başkanlıklarınca yerine getirilmesi talimatlandırılmıştır.

Diğer taraftan, konu hakkında yeniden yapılan değerlendirme neticesinde, Şeker Kurumu mevzuatında gerekli değişiklik yapılana kadar C şekeri hakedişlerine ilişkin başvuruların İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince değerlendirmeye alınması uygulamasına devam olunması uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Saygılarımla,

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter