English

Devlet Destekleri Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2016/1893-6086                                   Mersin, 24/06/2016

Konu: Devlet Destekleri Hk.

 

Sayın Üyemiz,

 

Bilindiği üzere; Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 2009/5 sayılı Yurtdışı Fuar Tebliği, 2010/6 sayılı Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Desteği ve 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgeleri desteğine ilişkin "Genelge Değişiklikleri” konulu yazılarımız tarafınıza muhtelif zamanlarda iletilmişti.

Bu defa, ilgili mevzuat değişiklikleri hakkında 18/07/2016 Pazartesi saat 13:00-17:00 arası Genel Sekreterliğimiz merkez binasında (Mersin) bilgilendirme toplantısı yapılması öngörülmüştür.

Söz konusu toplantıya katılımınız devlet destekleri başvurularınızın Tebliğ ve Genelgeye uygun hazırlanması için önem arz etmekte olup, katılıma ilişkin teyitlerinizi 13/07/2016 tarihi mesai bitimine kadar veyselsapan@akib.org.tr adresine aşağıdaki tabloyu doldurarak e-posta şeklinde iletmeniz gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter

 

Tarih : 18/07/2016-Pazartesi

Saat : 11:00-15:00

Yer : Genel Sekreterlik Merkez Binası

Lcv : 13/07/2016 tarihine kadar veyselsapan@akib.org.tr

Katılımcı Firma Adı

Katılımcı Kişi Adı

Telefon