English

Çin Tayvanı Anti Damping Soruşturması - Çelik Levha

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/334-7863                               Mersin, 26/8/2016

Konu: Çin Tayvanı Anti Damping Soruşturması - Çelik Levha

 

Sayın Üyemiz,

Taipei Türk Ticaret Ofisi'nden edinilen bilgiye istinaden Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Çin Tayvanı tarafından Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan, Endonezya, Güney Kore ve Ukrayna menşeli "Çelik Levha” 7208.51, 7208.52, 7208.90, 7211.14, 7225.40 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik olarak 22 Şubat 2016 tarihinde başlatılan antidamping soruşturması çerçevesinde, Brezilya firmaları için %31,10; Güney Kore firmaları için %8,66-%80,50 arasında değişen; Hindistan firmaları için %25,85; Endonezya firmaları için %46,84; Ukrayna firmaları için %26,57 ve ÇHC firmaları için %40,29-%59,73 arasında değişen arasında değişen oranlarda geçici damping marjlarının hesaplandığı bildirilmektedir.

Öte yandan; Çin Tayvanı tarafından ÇHC ve Güney Kore menşeli "Çinko ile Kaplanmış Yassı Haddelenmiş Çelik Ürünler” (7210.30, 7210.41, 7210.49, 7210.61, 7210.90, 7212.20, 7212.30, 7212.50, 7225.91, 7225.92, 7225.99 ve 7226.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında Güney Kore firmaları için %70,25 ve ÇHC firmaları için ise %25,42-%68,33 arasında değişen oranlarda geçici damping marjlarının hesaplandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; mezkûr ülkeler menşeli anılan ürünler ithalatında belirtilen oranlarda 22 Ağustos 2016 tarihinde itibaren 4 ay süreyle geçici anti-damping önlemleri uygulanmasına hükmedildiği ve söz konusu soruşturmalar kapsamındaki genel mahiyetteki bilgilere http://www.moeaitc.gov.tw/ITC/english/content/wfrmContent.aspx?menu_id=141 ve http://www.moeaitc.gov.tw/ITC/english/case/wfrmRelatedInfo.aspx?menu_id=144&caseid=8_3 internet adreslerinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Bu itibarla; söz konusu gelişme sonucunda ülkemiz, bahse konu üründe Çin Tayvanı'na ihracatında mezkûr ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabilecektir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.