English

Chinaplas 2014 Fuarı

 

Sayı: TİM.AKİB.GSK.KİMYA.2013/94-13409                                                                                                Mersin,  10/12/2013

Konu: Chinaplas 2014 Fuarı

 

Sayın Üyemiz,

23-26 Nisan 2014 tarihleri arasında Ç.H.C.'nin Şanghay şehrinde düzenlenecek olan "CHINAPLAS 2014” fuarı Türkiye milli katılım organizasyonu yeterli katılım sağlanması ve Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması durumunda, bu yıl dördünce kez İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ortaklığında gerçekleştirilecektir.

Chinaplas 2014 Fuarı'na organizasyonumuz altında katılacak firmalar için;

·Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, faks, katılımcı broşürü v.b.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul - Fuar alanı - İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedelinin 855 $/m2 olacağı öngörülmektedir.

·T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranı bu seneki değerde devam etmesi halinde % 70 olacak olup, azami destek tutarı 15.000 $'ı geçmeyecektir. Ayrıca bahsi geçen tebliğ uyarınca Chinaplas 2014 Fuarı'nın prestijli fuarlar kapsamına girmesi durumunda azami destek tutarı, fuara prestijli fuar kapsamında katılmak isteyen üyelerimiz için 50.000 $ olacaktır. İlgili tebliğ uyarınca firmalarımız yıl içerisinde sadece bir prestijli fuardan bu kapsamda yararlanabilmektedirler.

İlgili fuara katılmak isteyen firmaların, alt kısımda yer alan online Başvuru Formu'nu doldurarak, ilişikte belirtilen banka hesabına talep edilen her m2 alan için 100 $ (örn. 20 m2 kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20 m2 x 100 $ = 2.000 $) karşılığı TL avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontun İMMİB Kimyevi Maddeler Şubesine (Fax: 0212 454 00 46; E-posta: bulut.sahan@immib.org.tr) göndermeleri önemle rica olunur.

 

 

Ümit SARI

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Online Başvuru Formu:http://agent1.acermail.com/acermail/include/click.asp?MAILING_ID=57900&EMAIL=burcuakbudak@akib.org.tr&MAILING_CLICK_ID=116361

Banka Hesap Bilgileri:

Alıcı : İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği

Banka - Şube : Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi

Hesap No : 00158007266144257 no'lu TL hesabı ( ödeme günündeki TCMB Efektif Satış Kurundan hesaplanarak)(IBAN: TR47 0001 5001 5800 7266 1442 57)