English

Çatışma Minerallerinin Ticareti Hk.

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/389-10937                     Mersin, 13/12/2016

Konu: Çatışma Minerallerinin Ticareti Hk.

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Avrupa Parlamentosu ve Konsey Dönem Başkanlığı'nın Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve çatışma bölgelerinden elde edilen minerallerin ticaretinden faydalanan silahlı gruplara finansman sağlanmasının önlenmesini amaçlayan mevzuat önerisinde uzlaşı sağlandığı ve taslak mevzuatın bu ay yapılacak Konsey toplantısında üye ülkelerce ele alınmasının öngörüldüğü belirtilmiş olup, konuyla ilgili basın açıklaması yapıldığı dile getirilmiştir.

Anılan yazıda devamla; bahse konu basın açıklamasında belirtildiği üzere çatışma bölgelerinde çıkartılan ve işlenen kalay, tantal, tungsten ve altın gibi madenlerin alım satımının sorumlu bir şekilde yapılması için gerekli yükümlülüklerin belirlendiği, AB mevzuatı gerekleriyle uyumlu olduğunu yazılı olarak üye ülke yetkili otoritelerine beyan eden şirketlerin, Komisyonun sorumlu ithalatçı listesinde yer alabileceği belirtilmiştir. Söz konusu basın açıklamasına http://www.consilium.europa.eu/press-releasespdf/2016/11/47244650625_en.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.