English

Bursa Siyah İnciri Ethepon Kullanılmaması ve Kesim İhraç Tarihi

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/1359-7277                         Mersin, 8/8/2016

Konu: BURSA SİYAH İNCİRİ ETHEPON KULLANILMAMASI VE KESİM İHRAÇ TARİHİ

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

Bursa Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, "Bursa Siyahı” incirinin pazar değerini korumak amacıyla "Bursa Siyahı İncirinin Kesim ve İhraç Tarihlerine Uyulması ve Ethephon Kullanılmaması”na ilişkin ekte yer alan 2016-1 sayılı genelgenin hazırlandığı bildirilmektedir.

Öte yandan, Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü' nden alınan yazıda Bursa' da yapılan incelemeler neticesinde özetle, taze (siyah) incir için 07/08/2016 kesim ve 09/08/2016 ihraç tarihi olarak belirlendiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

EK: Genelge