English

Avustralya / Anti-Damping Soruşturması - Çelik Çubuklar

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/207-3974                    Mersin, 26/04/2016

Konu: Avustralya / Anti-Damping Soruşturması - Çelik Çubuklar

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Avustralya tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Çelik Çubuklar” (7213.10, 7214.20, 7227.90, 7228.30 ve 7228.60 GTİP altında yer alan) ithalatına yönelik olarak 1 Temmuz 2015 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde %11,7 - %30 oranları arasında değişen nihai önlem tatbik edilmesine hükmedilmiş olduğu ve konuya ilişkin 12 Nisan 2016 tarihli habere http://www.adcommission.gov.au/notices/Pages/default.aspx internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, bu durumun ülkemize bahse konu ürünün Avustralya'ya ihracatında mezkur ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceğinin mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter