English

Avrupa Birliğine Nar İhracatı Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/1821-9443                            Mersin, 24/10/2016

Konu: AVRUPA BİRLİĞİNE NAR İHRACATI HK.

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü' nden alınan yazıda özetle;

" 5 Ekim 2016 tarihinden Avrupa Birliği (AB) ile ülkemiz arasında tarım ürünleri ticaretinde hayvan ve bitki sağlığı kaynaklı ticari sorunların ele alındığı ve Avrupa Komisyonu ile ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin iştirak ettikleri bir çalışma grubu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda, AB Komisyonu tarafından 2016 yılının başından itibaren nara ilişkin Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) kapsamında 3 adet pestisit kalıntısı bildirimi alındığı, bu sebeple, bir sonraki düzenleyici komite toplantısında nar ürününün de, bazı tarımsal ürünlerin AB' ye ithalatında kontrol sıklığının artırılmasını öngören 669/2009/AT sayılı Yönetmelik ekine dahil edilmesi konusunun gündeme alınacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu durumun önümüzdeki dönemde nar ihracatımızı kısıtlayıcı hale gelmesinin engellenmesini teminen, firmalarımızın AB'ye tarım ürünleri ihracatında, pestisit kalıntı limitlerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihracatlarını gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir. "

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.