English

Avrupa Birliği' ne Taze Meyve ve Sebze İhracatı Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/1694-8574                            Mersin, 28/9/2016

Konu: AVRUPA BİRLİĞİ' NE TAZE MEYVE VE SEBZE İHRACATI HK.

 

Sayın
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü' nden alınan ve bir örneği ekte iletilen yazıda Avrupa Birliği taze meyve sebze ihracatına ilişkin bilgileri yer almaktadır.

Bilgileri ve gereği rica olunur. 

 

Ümit SARI
Genel Sekreter V.


EK: Bakanlık yazısı (3 sayfa)