English

AKMİB ve İKMİB İşbirliği İle Düzenlenecek PLMA Chicago 2013 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

 

Sayı: TİM.AKİB.GSK.KİMYA.2013/47-6758                                                                         Mersin, 07/06/2013 

Konu: PLMA Chicago 2013 Fuarı Hk.

 

 

Sayın Üyemiz,

17-19 Kasım 2013 tarihleri arasında A.B.D.'nin Şikago şehrinde düzenlenecek olan "PLMA's 2013 Private Label Trade Show fuarı Türkiye milli katılım organizasyonu yeterli katılım sağlanması ve Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması durumunda bu yıl ikinci kez İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) işbirliğinde gerçekleştirilecektir.

Başta Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde olmak üzere %40'lık pazar paylarına ulaşan özel markalı ürünler pazarı her geçen gün büyümesini sürdürmekte olup, ilgili sektörün dünyadaki en önemli fuarlarından biri olan "Private Label Trade Show da bu büyümeye paralel gelişimine devam etmektedir.

Private Label Trade Show'a organizasyonu altında katılacak firmalarımız için yer kirası, stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, PLMA International Council üyelik bedeli ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedelinin 1.164 $/m2 olacağı öngörülmekte olup, Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranı %70 olacaktır.

Söz konusu fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin 17 Haziran 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ekte yer alan başvuru formunu doldurarak, İMMİB 0212 454 0046 faks numarasına veya bulut.sahan@immib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

Ümit SARI

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Bilgi için irtibat:

Bulut ŞAHAN

Kimyevi Maddeler Sektörü Şubesi

Tel: 0212 454 0979

E-posta: bulut.sahan@immib.org.tr

 

EK: PLMA Chicago 2013 Fuarı Başvuru Formu (1 Sayfa)