English

ABD-Anti Damping Soruşturması - Karbon ve Alaşımlı Çelikten Levha

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/229-4526                     Mersin, 11/5/2016

Konu: ABD-Anti Damping Soruşturması - Karbon ve Alaşımlı Çelikten Levha

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; ABD yerli üreticileri tarafından ülkemiz menşeli "Karbon ve Alaşımlı Çelikten levha (7208.40, 7208.51, 7208.52, 7211.13, 7211.14, 7225.40, 7226.20, 7226.91 GTİP'leri altında yer alan)” ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması açılması için ABD Ticaret Bakanlığı'na (DOC) ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (USITC) 8 Nisan 2016 tarihinde başvuruda bulunulduğu ve USITC'nin zarar incelemesini başlattığının daha önce bildirildiği ifade edilerek, söz konusu başvuru neticesinde DOC'un dampingin mevcudiyetine yönelik incelemesini başlattığına ilişkin bildirimin 5 Mayıs 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayınlandığı ve anılan bildirime https://www.federalregister.gov/articles/2016/05/05/2016-10627/certain-carbon-and-alloy-teelcut-to-length-plate-from-austria-belgium-brazil-france-the-federal internet adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Anılan bildirimin incelenmesinden görüleceği üzere; ilgili taraflar soruşturma konusu ürünün kapsamına ilişkin olası görüşlerini en geç 18 Mayıs 2016 tarihine kadar DOC'a sunabileceklerdir. Bununla beraber, DOC soruşturma konusu ürün ihracatını dikkate alarak soruşturma kapsamında yer alacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olup, keyfiyete ilişkin görüş bildirmek isteyen ihracatçı firmalarımızın açılış bildiriminde yer alan süreler dahilinde DOC ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca, seçilen firmalara DOC tarafından soru formları gönderilecek ve soruşturma sonucunda taraf olan her bir firmaya özgü damping marjı hesaplanacaktır.

Bilgilerini rica ederim.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.