English

ABD TEV-Antidamping Önlemleri İnşaat Demiri

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/352-8663                           Mersin, 30/9/2016

Konu: ABD TEV-Antidamping Önlemleri İnşaat Demiri

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

"Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yerli üreticileri tarafından Japonya ve Çin Tayvanı'nın yanı sıra ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 GTİP'li) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması ve ülkemiz menşeli aynı ürün ithalatına karşı bir telafi edici vergi soruşturması açılması için ABD Ticaret Bakanlığı'na (DoC) ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (USITC) 20 Eylül 2016 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Bilindiği üzere, ABD'nin ilgili mevzuatına göre DoC tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; USITC tarafından ise damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin incelemeler yürütülmektedir. ABD'li yerli üreticiler tarafından tevdi edilen şikayet başvuruları Vaşington Ticaret Müşavirliğimiz vasıtasıyla Bakanlığımıza iletilmiştir. Şikayetlerin alınmasını müteakip USITC incelemesini başlatmış olup 45 gün içerisinde ön bulgularını yayımlaması beklenmektedir. Doc ise şikayet başvuruları sonrasında soruşturmaların açılıp açılmaması yönündeki nihai kararını 20 gün içerisinde verecektir.

Bu itibarla, USITC'nin soruşturma takvimine ilişkin bildirimi 27 Eylül 2016 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olup mezkur bildirime https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-09-27/pdf/2016-23207.pdf linkinden ulaşılması mümkündür. Anılan bildirime göre, soruşturmaya taraf olmak ve "Public Service List'te yer almak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde USITC'ye başvurmaları gerekmektedir. Bununla beraber, soruşturma kapsamında yayımlanacak kamuya açık olmayan veri ve bilgilere sadece tarafları temsil eden yetkilendirilmiş kişiler erişebilmekte olup "BPI Service List”te yer almak için bu kişilerin de soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde USITC'ye başvuru yapmaları zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca, ekte yer alan bildirimden görüleceği üzere, 11 Ekim 2016 tarihinde ABD saatiyle 9:30'da "500 E Street SW, Washington, DC” adresinde bulunan USITC binasında mevcut şikayet ile ilgili bir tarafları dinleme toplantısı düzenlenecek olup toplantıya katılmak isteyen ilgili tarafların 6 Ekim 2016 tarihinde linkte yer alan bildirimde belirtilen temas kişisine bildirimde bulunması gerekmektedir.

Telafi edici vergi soruşturmasının resmi olarak açılmasının akabinde, ihracatçı firmalarımızın yararlandığı destek programlarına ilişkin detaylı bilgileri içerir hükümet soru formunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ile eşgüdüm içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda Bakanlığımızca doldurulması yanında, ihracatçılarımızın olası bir anti-damping veya telafi edici vergi önlemine maruz kalmamasını teminen Bakanlığımız tarafından hazırlanacak ülkemiz görüşlerinin yazılı ve sözlü olarak ABD makamlarına tevdi edilmesi öngörülmektedir.” denilmektedir.

Bu çerçevede, varsa konuya ilişkin görüşlerinizin 4 Ekim 2016 Salı günü mesai bitimine kadar tarafımıza (samisuygun@akib.org.tr mail adresine) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.