English

ABD Telafi Edici Vergi ve Anti-Damping Önlemleri - Kesiti

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/348-8515                               Mersin, 27/9/2016

Konu: ABD Telafi Edici Vergi ve Anti-Damping Önlemleri - Kesiti

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, daha önce duyurusu yapıldığı üzere, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli "Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (7306.61 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 21 Temmuz 2015 tarihinde bir telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) ve bir anti-damping soruşturması başlatılmış olup ITA'nın nihai kararları 21 Temmuz 2016 tarihinde açıklandığından bahsedilmektedir.

Bu defa, mezkûr telafi edici vergi soruşturmasında firmalarımız için hesaplanan marjlara yönelik ITA'ya Bakanlığımız ve firmalarımız temsilcileri tarafından yapılan itirazlar neticesinde ITA nihai kararını 19 Ağustos 2016 tarihinde revize etmiştir. Revize edilen kararın ardından "MMZ Onur Boru Profil Üretim San. ve Tic. A.Ş.” (MMZ) için sübvansiyon marjı % 23,37'den % 9,87'ye inerken "Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti.” (Özdemir) firmasının marjında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Öte yandan, diğer firmalarımız için sübvansiyon marjı ise % 19,06'dan % 12,58'e indirilmiştir. ITA, eşzamanlı yürüttüğü anti-damping soruşturmasının nihai kararında ise MMZ için % 35,66, Özdemir için % 0 ve diğer firmalarımız için % 17,73 oranlarında damping marjları hesaplamıştır.

Bununla beraber, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) zarar analizine ilişkin soruşturmasını tamamlayarak 17 Ağustos 2016 tarihinde zararın varlığına hükmetmiştir. Söz konusu karar 12 Eylül 2016 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olup https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-09-12/pdf/2016-21811.pdflinkinden ulaşılması mümkündür.

ITA ve ITC'nin soruşturmalarını tamamlaması neticesinde ABD Ticaret Bakanlığı'nın 13 Eylül 2016 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve birer örneğine https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-09-13/pdf/2016-22000.pdfile https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-09-13/pdf/2016-22003.pdfinternet sitelerinden ulaşılması mümkün olan kararları ile ülkemiz menşeli mezkûr ürün grubu ithalatında ITA tarafından belirlenen oranlarda anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri yürürlüğe girmiştir.

Bilgileri rica olunur.

 

 Ümit SARI

Genel Sekreter V.