English

ABD Telafi Edici Vergi ve Anti Damping Önlemleri - İnşaat Demiri

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/367-9353                       Mersin, 20/10/2016

Konu: ABD Telafi Edici Vergi ve Anti Damping Önlemleri - İnşaat Demiri

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ABD yerli üreticileri tarafında Japonya ve Çin Tayvanı'nın yanı sıra ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” (7213.10,,7214.20, 7228.30, 7215.90, 7221.00, 7222.11, 7222.30, 7227.20, 7227,90, 7228.20 ve 7228.60 Gümrük Tarife Pozisyonu) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması ve ülkemiz menşeli aynı ürün ithalatına karşı bir telafi edici vergi soruşturması açılması için başvuru yapıldığının daha önce bildirildi, söz konusu başvuru neticesinde mezkur soruşturmaların 18 Ekim 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirilerle ABD Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) tarafından açılmasına karar verildiği ifade edilmektedir. Soruşturma açılış bildirimlerine https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-10-18/pdf/2016-25171.pdf ve https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-10-18/pdf/2016-25178.pdf adreslerinden ulaşılabilmekte olup anti-damping soruşturması kapsamında soruşturma dönemi 1 Temmuz 2015-30 Haziran 2016 iken, telafi edici vergi soruşturması kapsamında bu dönem 1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 olarak belirlenmiştir.

Anılan açılış bildirimlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere ilgili taraflar bildirimlerde belirtilen soruşturma konusu ürünün kapsamına ilişkin olası görüşlerini en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar Bakanlığa sunabileceklerdir. Bununla beraber, Bakanlık telafi edici vergi soruşturması kapsamında Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. firmasını seçmiş, anti-damping soruşturması kapsamında ise soruşturma konusu ürün ihracatını dikkate alarak soruşturma kapsamında yer alacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olup keyfiyete ilişkin görüş bildirmek isteyen ihracatçı firmalarımızın 20 Ekim 2016 tarihine kadar Bakanlık ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca seçilen firmalara Bakanlık tarafından soru formları gönderilecek ve soruşturma sonucunda taraf olan her bir firmaya özgü damping ve sübvansiyon marjı hesaplanacaktır.

Bilgilerini rica ederim.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.