English

ABD Telafi Edici Vergi Soruşturması - Paslanmaz Çelikten Levhalar

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/326-6908                 Mersin, 26/7/2016

Konu: ABD Telafi Edici Vergi Soruşturması - Paslanmaz Çelikten Levhalar

 

 Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Paslanmaz Çelikten Levhalar” (7219.13, 7219.14, 7219.23, 7219.24, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35, 7219.90, 7220.12, 7220.20 ve 7220.90 GTİP'leri altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan telefi edici vergi/sübvansiyon soruşturması neticesinde %57,30 ile %193,12 arasında değişen sübvansiyon marjları hesaplanmış olup konuya ilişkin 18 Temmuz 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.federalregister.gov/articles/2016/07/18/2016-16947/countervailing-duty-investigation-of-stainless-steel-sheet-and-strip-form-the-peoples-rebuplic-of- internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, bu durumun ülkemizin bahse konu üründe ABD'ye ihracatında ÇHC menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.