English

ABD Telafi Edici Vergi - İnşaat Demiri

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/378-9970                    Mersin, 11/11/2016

Konu: ABD Telafi Edici Vergi - İnşaat Demiri

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda;

"Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” ithalatında 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana telafi edici vergi uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 4 Kasım 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Kasım ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Anılan bildirime http://www.federalregister.gov/documents/2016/11/04/2016-26749/antidumping-or-countervailing-duty-order-finding-or-suspended-investigation-opportunity-to-request linkinden ulaşılması mümkündür.

Diğer taraftan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” nın 7. maddesine göre; ihracatçı firmalarımızın talebiyle, yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, Usul ve Esaslar kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Bakanlığımızın olumlu görüşünü alması gerekmektedir. Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmalar, başvuru yaptıkları soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren sonraki 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar için mezkur Usul ve Esaslar kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamamaktadır.” denilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.